Verantwoordelijkheid


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van GebroToys B.V.

Door de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • GebroToys B.V. actualiseert en vult de inhoud van de webpagina regelmatig aan. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Productomschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, levertijden, etc. zijn daarom niet bindend.
  • GebroToys B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina, de daaraan gekoppelde bestanden of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • GebroToys B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging, en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Het is derden niet toegestaan de GebroToys B.V. bestelsite te openbaren. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en de aan deze website gekoppelde bestanden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt en/of gebruikt.
  • GebroToys B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken zonder hiervan nadere aankondiging te doen. In aansluiting daarop mag GebroToys B.V. de toegang tot de webpagina en de aan de webpagina gekoppelde bestanden monitoren.